Want ik had besloten niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd

1 Corinthiërs 2:2

 

Wij zijn een kleine gemeente, waar de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus centraal staat en de liefde de basis is van ons geloof. Wij belijden dat Jezus de Zoon van God is en wij prediken deze Jezus en die gekruisigd. De verwachting van Zijn komst is een belangrijk thema in ons geloof.

We praktiseren de doop aan volwassenen op de belijdenis van het geloof.

Op de eerste zondag van elke maand vieren wij het Avondmaal.

Onze naam zegt al dat we een onafhankelijke stichting zijn, die niet gebonden is aan enig instituut. De gemeente is ontstaan in de jaren voor de oorlog. De eerste samenkomsten werden gehouden in de wachtkamer van het stationsgebouw. Daarna kwam men samen in het stationskoffiehuis. Omstreeks 1960 zitten we op ons huidige adres. In 1980 hebben we daar een nieuw gebouw gerealiseerd.

Wij hebben allen één Here, één geloof en één doop.

                                                                           Efeziërs 4:5